Destination

หมู่เกาะตรัง

หมู่เกาะตรัง ถือว่าเป็นจุดดำน้ำใหม่ทะเลทางฝั่งอันดามันที่กำลังได้รับความนิยม จะประกอบด้วยเกาะใหญ่ จำนวน 7 เกาะ ได้แก่ เกาะไหง เกาะม้า เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะมุก เกาะกระดาน รวมถึงเกาะเหลาเหลียง โดย เกาะเหล่านี้บางส่วนอยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

Read More »

หมู่เกาะแสมสาร

แสมสารเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เป็นหมู่บ้านประมง โดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ ฐานทัพกองทัพเรือ หมู่เกาะแสมสารประกอบด้วยเกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะคราม เกาะแสมสาร เกาะจวง เกาะจาน เกาะแรด และเกาะขนาดเล็ก ได้แก่ เกาะโรงโขน โรงหนัง เกาะรังนก หินสันฉลาม

Read More »