หมู่เกาะสิมิลัน

Description

 

หมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน และเกาะบอน เป็นทะเลที่ได้รับความนิยมในระดับโลก ด้วยน้ำที่ใสราวกระจก และหาดทรายที่ขาวละเอียดเหมือนปะการัง ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทั้งดำน้ำตื่นและดำน้ำลึก หมู่เกาะสิมิลันจะประกอบด้วยเกาะ 9 เกาะเรียงตัวจากทิศเหนือลงใต้ และมีเกาะบอน กับเกาะตาชัยที่อยู่ห่างออกไป นอกจากนี้หมู่เกาะสิมิลันยังมีกองหินใหญ่ๆ อีกสองจุด คือ หินหัวกระโหลก และหินสันฉลาม

การเดินทางมาหมู่เกาะสิมิลัน สามารถมาได้โดยเรือ Live aboard ออกจากทางท่าเรือภูเก็ตหรือท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ก็ได้เช่นกัน โดยใช้เวลา 6 – 10 ชม. กรณีเรือ Live aboard ไฮไลท์ ของสิมิลัน คือความใสของน้ำ และสีสันที่สวยงามใต้ทะเล ทั้งปะการังอ่อน กัลปังหา และสีสันของแนวปะการัง นอกจากนั้นยังมีโอกาสพบเจอสัตว์ใหญ่ เช่น ฉลามเสือดาว โรนัน โรนิน แมนต้าเรย์ โดยเฉพาะ เกาะบอนด้านหัวแหลม ถือเป็นจุด Cleaning Station ที่มีโอกาสพบเจอแมนต้า ได้บ่อยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

จุดดำน้ำที่น่าสนใจได้แก่ เกาะบอน ที่มีโอกาสเจอแมนต้าสูง และมีปลานโปเลียน ประจำถิ่นออกมาทักทาย แนวปะการังอ่อน และฝูงปลาตัวเล็ก หินหัวกระโหลก ที่มีแนวกองหินให้ดำมุดสนุกสนาน และช่องนางงามให้ถ่ายรูป และมีโอกาสเจอพวกฉลามแนวปะการัง  นอกจากนี้ยังมีจุดดำน้ำที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ต้นไม้สามต้น หินสันฉลาม West of Eden ศิลปกรรม 12 ราศี เป็นต้น

Fact

ทีั่ตั้ง: จังหวัดพังงา

อุทยาน: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

สิ่งน่าสนใจ: น้ำใส หาดทรายสวยมาก ปะการังอ่อน และฝูงปลาแนวปะการัง สัตว์ใหญ่ ได้แก่ แมนต้าเรย์

ฤดูกาล: พฤศจิกายน ถึง เมษายน

Dive Sites

Trips

ดำน้ำเกาะร้านเป็ด ร้านไก่ กองสามเหลี่ยม

6,000 บาท