Description

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของไทย รองจากภูเก็ต ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด ด้านตะวันออกสุดของอ่าวไทย เกาะช้างอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นอกจากนี้ หมู่เกาะช้างยังประกอบเกาะมากกว่า 40 เกาะ โดยมีเกาะขนาดใหญ่เช่น เกาะหวาย หมู่เกาะรัง และเกาะกูด

เกาะช้างเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ แต่กับกิจกรรมดำน้ำลึกยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก พร้อมทั้งการจัดการที่ดี ทำให้ธรรมชาติใต้ทะเลของเกาะช้างยังค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงาม โดยมีจุดไฮไลท์ คือปะการังเทียม เรือหลวงช้าง ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยฝูงปลา มากมาย มาอาศัยอยู่บริเวณตัวเรือ นอกจากนี้ยังมีจุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมเช่น หินราบ หินลูกบาส์ก หรือบริเวณหมู่เกาะรัง ที่มีแนวปะการังแข็งที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยฝูงปลา

การเดินทางมาดำน้ำที่นี้จะใช้เวลาหน่อยเนื่องจากต้องขึ้นเรือข้ามฝาก มาพักหรือมาลงเรือที่เกาะช้าง จึงแนะนำว่าควรมาก่อน หรือต้องมารอเรือข้ามฝากแต่เช้า โดยการให้บริการดำน้ำลึกที่นี้จะเป็นลักษณะ Day Trip เป็นหลัก โดยเป็นเรือประมงดัดแปลง มีบริการอาหารบนเรือ ปัจจุบัน มีให้บริการดำน้ำในลักษณะ Live Aboard โดยจะขึ้นเรือจากระยอง มาดำน้ำที่เกาะช้าง ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

Fact

ทีั่ตั้ง: อำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตรา

อุทยาน: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

สิ่งน่าสนใจ: เรือหลวงช้าง

ฤดูกาล: พฤศจิกายน - มีนาคม

Dive Sites

Trips

ดำน้ำสคูบ้า ชมเรือหลวงช้างที่เกาะช้าง

6,900 บาท