ช่องแสมสาร

Description

แสมสารเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เป็นหมู่บ้านประมง โดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ ฐานทัพกองทัพเรือ 

หมู่เกาะแสมสารประกอบด้วยเกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะคราม เกาะแสมสาร เกาะจวง เกาะจาน เกาะแรด และเกาะขนาดเล็ก ได้แก่ เกาะโรงโขน โรงหนัง เกาะรังนก หินสันฉลาม

แสมสารมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ใช้สอบนักดำน้ำหน้าใหม่ (Open Water) และนักดำน้ำระดับ Advance Open Water รวมถึงสามารถดำน้ำแบบ Fun Dive เช่น ดำน้ำเรือจม (Wreck Diving) เรือจมสุธาทิพย์ หรือดำน้ำถ่ายรูปแบบ Muck Diving เพื่อถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

การดำน้ำแสมสารจะเป็นการดำน้ำแบบ Day Trip เท่านั้น โดยมีเรือให้บริการหลายลำ เป็นเรือประมงดัดแปลง 

 

Fact

ที่ตั้ง: อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

สิ่งที่น่าสนใจ: เรือจมสุธาทิพย์, Macro Life

ฤดูกาล: ตลอดปี (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ แนะนำ)

Dive Sites

เรือจมสุทธาทิพย์ (Hardeep)

Trips

ดำน้ำ Day Trip แสมสาร

4,800 บาท