หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย

Description

หมู่เกาะสุรินทร์ และเกาะตาชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยม และมีจุดดำน้ำสวยงามหลายจุด หมู่เกาะสุรินทร์ จะประกอบด้วยเกาะหลัก สองเกาะคือสุรินทร์เหนือ และสุรินทร์ใต้ และเกาะย่อย เช่น เกาะชี เกาะตอริลลา และเกาะมังกร ห่างออกไปจะมีเกาะตาชัย แต่ปัจจุบันเกาะตาชัยปิดไม่ให้ขึ้นเกาะ แต่สามารถดำน้ำในจุดดำน้ำได้ เกาะสุรินทร์ จะอยู่ห่างจากฝั่งจากท่าเรือคุระบุรีประมาณ 60 กม และเกาะตาชัยอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 ชม

จุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมมาก คือ กองหินริเชลิว และกองตาชัย ซึ่งถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยงาม โดยเฉพาะกองหินริเชลิวถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย โดยเราจะพบเจอทัศนีย์ภาพใต้น้ำที่สวยงามด้วยปะการังอ่อนหลากสี และกัลปังหาขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรายังเห็นแนวปะการังแข็งที่สมบูรณ์ที่หมู่เกาะสุรินทร์ เราจะพบปลาฝูงขนาดใหญ่ ทั้งปลาสาก ปลาข้างเหลือง นอกจากนี้ยังพบเจอสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากมาก รวมถึงโอกาสเจอฉลามวาฬ และแมนต้าที่นี้เช่นกัน

การมาดำน้ำที่นี้ สามารถมาได้ทั้งที่เป็น Day Trip และ Live Aboard โดย Day Trip จะมาจากทางฝั่งจากท่าเรือ คุระบุรี สำหรับเรือ Live Aboard จะอยู่ในเส้นทางอันดามันเหนือ ขึ้นเรือจากภูเก็ต หรือสามารถขึ้นเรือจากทางระนองได้เช่นกัน

Fact

ทีั่ตั้ง: จังหวัดพังงา

อุทยาน: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

สิ่งน่าสนใจ: แนวปะการังหลากสี, ปลาแนวปะการังและปลาฝูง , สัตว์ใหญ่ ฉลามวาฬ, แมนต้า

ฤดูกาล: พฤศจิกายน ถึง เมษายน

Dive Sites

Trips

ดำน้ำเกาะร้านเป็ด ร้านไก่ กองสามเหลี่ยม

6,000 บาท