Dive site

เกาะห้าใหญ่

เกาะห้าใหญ่ เป็นเกาะใหญ่สุด และอยู่ทางใต้สุด ของหมู่เกาะห้า โดยมีจุดดำได้รอบเกาะ แต่ที่นิยมดำน้ำกันคือส่วนของถ้ำใหญ่ หรือ the Cathedral จะประกอบด้วยถ้ำ ขนาดเล็ก 1 และถ้ำขนาดใหญ่ 2 ที่สามารถดำทะลุกันได้ โดยถ้าใหญ่สามารถขึ้นสู่ผิวน้ำขึ้นไปเป็นโพรงภายในตัวเกาะได้ . นอกจากนั้นเกาะห้าใหญ่ยังมีปะการังอ่อนสวยงาม ขึ้นตามชะง่อนผา และมีบางอันเป็นพวงระยัาลงมาดูสวยแปลกตาดี สิ่งมีชีวิตที่พบเจอ คือปลาแนวปะการัง ปลาฝูงเช่นปลาข้างเหลือง และสัตว์ที่มักพบเจอเช่นม้าน้ำ รวมถึงโอกาสเจอฉลามวาฬได้ที่นี้เช่นกัน

เกาะห้าใหญ่กระแสน้ำไม่รุนแรงมากนัก นักดำน้ำเบื้องต้น หรือมีประสบการณ์บ้างสามารถดำได้ แต่อหาจะเข้าไปในถ้าควรเป็นนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ขึ้นไป

ความลึก: 12 - 28 เมตร

ภูมิประเทศ: แนวปะการัง, หน้าผา, ถ้ำ

สภาพน้ำ: ค่อนข้างใส - ใสมาก

ระดับนักดำน้ำ: เบื้องต้น - มีประสบการณ์

กระแสน้ำ: เบา - ปานกลาง

สิงที่น่าสนใจ: ถ้ำใหญ่, ปะการังหลากสี

Diversity of marine life

3

Underwater aesthetic

5

High coverage of coral

4

Schooling of fishes

3

รูปภาพ

Take a peek inside our Wonderworld