Dive site

เรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้าง หมายเลข  HTMS 712 เป็นเรือลำเลียงยุทโธปกรณ์และกำลังผลของไทย โดยจมเป็นปะการังเทียม เมื่อเดือน พฤศจิการยน ปี 2555 ที่บริเวณด้านตะวันตกของเกาะช้าง ที่ความลึก 30 – 32 เมตร ที่พื้นทราย โดยหัวเรือหันไปทางทิศไต้ ที่กาบเรือจะอยู่ที่ความลึก 20 – 22 เมตร และมียอดหอสังเกตุการณ์ที่ 5 เมตร มักใช้เป็นจุดพักน้ำ เรือหลวงช้างมีความยาว 100 เมตร และมีความกว้าง 15 เมตร ถือเป็นเรือจมลำใหญ่ที่สุดของไทย

เรือหลวงช้างถือว่ามีความสวยงามมาก ด้วยฝูงปลาขนาดใหญ่หลายชนิด ได้แก่ ปลากระพงข้างเหลือง ปลาสาก ปลาหูช้าง และปลาหมอขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีโอกาศที่ฉลามวาฬจะแวะมาทักทายบ่อยๆ กระแสน้ำไม่ค่อยแรกมากนักและน้ำมักจะใส โดยส่วนใหญ่มีสภาพเป็นน้ำสองชั้น แต่ด้วยความลึกควรจะเป็นนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ขึ้นไป

 

ความลึก: 5 - 32 เมตร

ภูมิประเทศ: ปะการังเทียม, เรือจม

สภาพน้ำ: ขุ่นปานกลาง - ค่อนข้างใส

ระดับนักดำน้ำ: มีประสบการณ์ - ขั้นสูง

กระแสน้ำ: เบา - ปานกลาง

สิงที่น่าสนใจ: ปลาหมอ, ปลาฝูงใหญ่, ฉลามวาฬ

Diversity of marine life

3

Underwater aesthetic

4

High coverage of coral

3

Schooling of fishes

5

รูปภาพ

Take a peek inside our Wonderworld