Dive site

เรือหลวงปราบ

เรือหลวงปลาบหมายเลข 741 เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดเล็ก มีความยาว 48 เมตร สูง 17 เมตร และกว้างประมาณ 9 เมตร ถูกนำมาจมเป็นปะการังเทียม เมือ พฤษภาคม 2554 ที่บริเวณด้านใต้ของเกาะง่ามน้อย โดยวางหัวเรือหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความลึก 22 – 25 เมตร

ตัวเรือมีความสวยงามสมบูรณ์ดี มีป้อมปืน ทั้งส่วนหัวเรือและท้ายเรือ ตัวเรือเต็มไปด้วยฝูงปลามากมาก ทั้งปลากระพง ปลาหูช้าง ปลาสาก น้ำค่อนข้างใส ในฤดูกาล และกระแสไม่แรงมากนัก มีโอกาศเจอฉลามวาฬที่นี้ได้บ่อยครั้ง และสามารถมองหาทากทะเลได้บนตัวเรือ ปกติ นักดำน้ำมักนิยมดำที่ตัวเรือและว่ายกลับไปที่เกาะง่ามน้อย อีกทางหนึ่ง

 

ความลึก: 11 - 25 เมตร

ภูมิประเทศ: ปะการังเทียม, เรือจม

สภาพน้ำ: ขุ่นปานกลาง - ค่อนข้างใส

ระดับนักดำน้ำ: มีประสบการณ์ - ขั้นสูง

กระแสน้ำ: เบา - ปานกลาง

สิงที่น่าสนใจ: ปลาฝูงใหญ่, ฉลามวาฬ

Diversity of marine life

3

Underwater aesthetic

4

High coverage of coral

3

Schooling of fishes

4

รูปภาพ

Take a peek inside our Wonderworld